For oss, årets viktigste lunsj, ble servert onsdag 26. april like etter at Norges Bondelag sine tall i kravet til jordbruksforhandlingene begynte å tikke inn på sms til våre medlemmer. Trøndelag Bondelag har servert lunsj for Fylkestinget på denne tiden i mange år, også under koronanen da vi kjørte ut lunsj til politikerne som satt og hadde digitalt Fylkesting. En viktig sosial arena hvor vi treffer alle fylkespolitikerne våre og får takket dem for jobben de gjør med et godt og næringsrikt måltid basert på trønderske råvarer. Vi er også så heldige å ha bondelagskokk Mette Julius Evensen med på laget. Mette driver LeBistro, og for andre år leverer hun og henens mann Martin lunsj og stiller opp sammen med oss, 

Stunda bærer preg av gjensynsglede og noe politikerne virkelig setter pris på, Fra fylkesstyret deltok nestleder Hanne Staverløkk og styremedlem Kjell Erik Berntsen. Hanne holdt en kort appell for politikerne og ønsket velkommne til lunsj:-)

"Den usikkerheten vi sto med i fjor på denne tiden, med invasjon av Ukraina og med kostnader som skjøt i været, preger fortsatt næringa vår. Fortsatt er kostnadene og kostnadsveksten høy - usikkerheten like så. Vi fikk et historisk oppgjør i 2022, men mesteparten av det var helt nødvendig kostnadsdekning. En livbøye for å holde oss noenlunde over vann. 

Holdninga i norsk landbruk nå er avventende. Våre yrksesøstre og yrkesbrødre forteller om tøffe dager, regninger og investeringer som må skyves på. De vet ikke om de vil fortsette, eller om de kan fortsette, og det henger sammen med den økonomiske situsasjonen. Å slutte som bonde er ikke som å si opp en hvilken som helst vanlig jobb. Det handler om familiens liv, bosted, store lån etter investeringer som er gjort, men også stolthet over å produsere mat.

Tallgrunnlaget, som Budsjettnemnda kom med tidligere denne måneden, bekrefter at situasjonen er alvorlig. Spesielt i melkeproduksjonen. Inntektene har falt kraftig og melkeprodusentene trenger en kraftig økonomisk snuoperasjon. Samtidig viser tallene at inntektsutviklingen det ble lagt opp til i år ikke blir nådd.

Norsk landbruk trenger forutsigbarhet og trygghet for at det skal være mulig å tjene penger på å produsere mar. Det må være mulig å leve av den inntekten gården kaster av seg, og bønder må slippe å ligge våkne om nettene og lure på om det er dekning på konto til morgendagens regninger. Norske bønder leverer på den viktigste jobben det er å produsere sunn, bærekraftig og trygg mat til folket. En jobb som bare blir viktigere i årene som kommer. Vi må ta inn over oss det faktum at matsikkerhet er løpende matproduksjon på alvor.

I dag ble jordbrukets krav i årets jordbruksforhandlinger levert, og selv om vi er skuffet og lei oss for at landbruket ikke greide å komme til enighet om et felles krav i år, tar vi ansvar og går på med krum nakke for hele det norske jordbruket. Avgjørende for at unge som ønsker seg inn i næringa skal få ei framtid som matprodusenter, men også avgjørende for alle de som allerede er i næringa skal fortsette. Uavhengig av geografi og størrelse på gården. 

Hvis dere folkevalgte ønsker norsk matproduksjon i framtida kan ikke næringa tas for gitt. Årets jordbruksforhandlinger må gi bøndene framtidstro gjennom kraftig inntektsvekst og politisk vilje til å satse på matproduksjon. Vi trenger en opptrappingsplan i løpet av dette året, og vi trenger et kraftig inntektsløft som tetter gapet til andre grupper. Takk."

Martin og Mette

Nestleder Hanne Staverløkk, organisasjonssjef Ailin Wigelius, bondelagskokk Mette Julius Evensen og rådgiver Kari Sunnset. Styremedlem Kjell Erik Berntsen ble fanget opp til selfier både her og der.

Nærbilde av smørbrødene med svinenakke:-)