Kari Åker holdt følgende innlegg i årsmøtet i Norges Bondelag i dag:

Selv om det er av og til blåser litt omkring næringa vår og det er noen stridigheter, må vi ikke glemme å se fremover. FN sitt klimapanel viser i sin siste rapport at behovet for mat vil øke med 14 % hvert år framover til 2100. Vi blir 9 mrd mennesker innen 2050. Det betyr at vi må ta i bruk de jorderssursene vi har for at Norge skal være mest mulig selvforsynt med mat. Vi må rett og slett ta vare på jorda vår og opprettholde et bærekraftig landbruk.

Hvem skal sørge for dette? Jo, selvfølgelig ungdommen som allerede står står å banke på døra og vil inn i næringa. Ser dere ikke den iveren det er blant disse? Når 50 ungdommer sitter lydhøre en lørdag formiddag for å få en innføring om odeølsrett, blir jeg varm i hjertet. Når 20 ungdommer reiser til Jæren for å studere landbruket der, da skjønner jeg at det er håp for næringen.

Etter disse arrangementene som Sør-Trøndelag Bondelag og Fylkesmannen står bak, ble ungdommene spurt hva de ønsker som bidrag fra Bondelaget. De ønsker veiledning og kompetanse i alle ledd i prosessen fra overtakelse til fyll drift. De ønsker å være del av et offensivt produksjonsmiljø. Vi må få dem inn i organisasjonen, inkludere dem i vårt organisasjonsarbeid og gjøre dem synlige i organisasjonen.

Dersom vi vil ha lys i alle glasa i alle grender i vårt langstrakte land, så blir det vår jobb å sørge for at ungdommene får gode rammebetingelser. Så tror jeg nok at vi kan stole på at de blir framtida for en solid norsk matproduksjon.