I følge Norsk Landbruksrådgving ligger avlingsvariasjonene an til å bli store i Trøndelag, fra betydelige tørkeskader til godt over normalavling. For kornet sin del vil det i gjennomsnitt for Trøndelag bli omtrent normalavling på de i alt 467.000 dekar med kornareal i fylket. Dette betyr et potenisale over 400 tusen rundballer med halm dersom det aller meste blir tatt vare på.

De fleste trønderske kornbønder er vant med å kutte halmen ved tresking, men leder i Norges Bondelag oppfordrer i år alle trøndersk kornbønder til å koble ut halmkutteren og ta vare på halmen i stedet. - Det vil være flott dersom den trønderske kornbonden kunne bidra i en storstilt dugnad for å berge forsituasjonen i resten av landet - sier Bartnes.

Både Felleskjøpet og Norska Landbrukssamvirke vil være aktive i formuidling av halm til de som trenger det og det vil måtte settes i verk. Alle trønderske kornbødner  oppfordres dersom allerede nå til å ta kontakt med Felleskjøpet med tilbud om halm. På den måten kan det også beregnes behovet for plast, transport og ammoniakk til luting.