Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret, som svar på kravet fra Norges Bondelag på vegne av jordbruket. Statens tilbud har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav.

–Dette er langt under det vi forventet og skaper ikke optimisme. Jeg er skuffet på vegne av hele næringen. Dette holder ikke. Tilbudet viser en vilje til å redusere inntektsgapet, men avstanden er altfor stor. Matproduksjon og beredskap i Norge kan ikke tas for gitt, sier Kimo.

Kravet fra Norges Bondelag på 6,9 mrd.kr. prioriterte tetting av inntektsgapet mot andre grupper med 120.000 kr. per årsverk. Statens tilbud på 3,3 mrd.kr. legger opp til å redusere inntektsgapet med 40.000 kr, det samme som fjorårets avtale. Bondelaget krever i tillegg en kompensasjon på 888 mill.kr. for mindre inntekt i 2023 enn det fjorårets oppgjør la til grunn, noe staten støtter.

Avstanden mellom kravets tetting av inntektsgapet på 120.000 kr og tilbudet på 40.000 kr er stort og utgjør en enorm forskjell for bonden. Tettinga vi fikk i fjorårets avtale ble oppspist av prisøkningen, understreker Kimo.

Trenger ny retning

I kravet fra Bondelaget er det lagt stor vekt på hvilket landbruk vi trenger i framtida. Blant annet gjennom en satsing på melk, bedre velferdsordninger og utvikling av et mer bærekraftig og klimavennlig landbruk.

Vi kan og vil produsere mat, men det forutsetter at det er lønnsomt for bonden. Tilbudet gir ikke på langt nær det som er nødvendig på for eksempel melk, som er bærebjelken i trøndersk landbruk. Aldri har sjølforsyning vært mer aktuelt, noe oppgjøret bør gjenspeile, sier Kimo.

Etter en grundig gjennomgang av tilbudet vil Norges Bondelag beslutte om det er grunnlag for å gå i forhandlinger med staten eller ikke.

 

Fakta om den økonomiske rammen

Jordbrukets krav er på 6,9 mrd.kr. og statens tilbud er på 3,341 mrd.kr.

 

Kontaktpersoner:

Marthe Haugdal, kommunikasjonsrådgiver, tlf 958 80 403.
Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag, tlf. 413 25 545
Hanne Staverløkk, nestleder i Trøndelag Bondelag, tlf. 926 20 268