Fantastisk landskap suste forbi. Åkrer, enger med hekker og trær mot vei eller nabo.

Vi besøkte NFUs hovedkvarter og fikk innføring i økonomi og politikk rundt melkeproduksjon, kjøttproduksjon og kornproduksjon. Mer om dette kommer mer beskrevet. Men regnvær, kontraktproduksjon, grevling og marked vil være stikkord her.

Torsdag besøkte vi gården til John Bell, fredag NFU og David and Jo Clarke, lørdag Harper Adams University College og Shakespeares fødeby Stratford upon Avon.

Bildene som følger er fra fredagens besøk:

Mr Simon Fisher, Lars Morten Rosmo og Jon Gisle VIkan. Et av fjøsa hos David og Jo Clarke