På grunn av ferieavvikling, blir kontoret stengt i uke 28, 29 og 30.
Henvendelser i denne perioden kan rettes til Norges Bondelag i Oslo, tlf. 22 05 45 00.
Har du behov for å komme i kontakt med noen i Nord-Trøndelag Bondelag, kan du ringe:

  • Organisasjonssjef Ailin Wigelius tlf 41 14 07 04
  • Fylkesleder Audhild S. Slapgård tlf 41 20 03 61

God sommer!