Det betyr ikke at vi har gjort oss helt utilgjengelige i sommervarmen eller sommerregnet, i grønnsaksåker, sjø, skog eller fjell:-)

Hvis det oppstår hendelser, hastesaker som krever rask håndtering, så tar dere kontakt på følgende måte i forhold til beredskapsplanen. Det gjelder også henvendelser fra media:

1. Organisasjonssjef Ailin Wigelius, 411 40 704

2. Seniorrådgiver Berit Sølberg, 905 66 342

Det er da viktig at dere sender en sms om hva det gjelder hvis dere ikke fikk tak i en av disse to på første forsøk.

Vi har også kontaktperson som bistår hvis det oppstår situasjoner som gjelder rovdyr og beitedyr i sommer. Det er Leif Hjulstad som nås på telefonnummer 926 60 469. Også her gjelder det å sende en sms om hva det gjelder hvis han ikke nås "på første forsøk".

Tillitsvalgte nås også i ferietida, hvis det er saker det haster med å få fram eller media ønsker kontakt.

Vi ønsker dere alle en god sommer og håper dere besøker en av de røde rammene rundt om i fylket og landet, panter boksen slik at den ikke havner i kumager og koser dere på matfestival både i Trondheim og "et sted nær deg" :-) Vi vil gjennom sommeren presentere kronikker og landbruket i valgkamp-program, så følg gjerne med på vår Facebook-side:-)

 

Skraklende Budalsjenter skåler sommeren velkommen med melk - God sommer:-)

 

 

 

Ta vare på hverandre - og spør gjerne en ekstra gang, hvordan har du det egentlig.