Etter en hektisk og innholdsrik vår for landbruket og bondelaget, en vår som raskt ble til sommer og rekordtidlig grasslått mange steder, lander mannskapet litt og lader batterier. Fylkesstyret har laget seg en medieplan for sommeren, og er godt i gang med sine leserinnlegg.

Først ute var fylkesleder Petter Harald Kimo med "Mål om landbruk i hele Trøndelag trenger et oppgradert sonesystem". Videre oppfordrer styremedlem Torstein Næss bonden om å ta litt ferie. Flere spennende tema står på planen som investeringsbehov i trøndersk landbruk, hjortebeiting, beiteressursen, jordhelsa, landbruksplast, urbant landbruk, melkeproduksjonen inn i framtida mm. Så følg med - vi deler på vår Facebook-side gjennom sommeren.

KuvettregleneGjennom sommeren er det fokus i sosiale medier på panting av boksen og kuvettreglene. Kuvett-reglene ble lansert i 2019, men er fortsatt veldig aktuelle. 

Prosjektet vårt som kommuniserer om dyrevelferd andbefaler vi at du kikker innom - mye spennende å se og lese om på DyrePrat sin nettside.

Om uhellet er ute på et eller annet vis, også ved behov for bistand ved rovdyrangrep, sjekk fanen Beredskap helt til høyre oppe på sida vår. Pål-Krister er organisasjonssjef Kari sin stedfortreder i uke 27, 28, 32 og 33.

Så anbefaler vi selvfølgelig å ta turen til Trøndersk Matfestival i Trondheim 1.-3. august og matseminaret i forkant 31. juli. Bondelaget er tilstede med maling av korn der barna får male sitt eget mjøl, smake vassgraut og får med seg Kornboka mi og andre hefter fra Den Grønne Skolen.  Når du er på matfestivalen, anbefaler vi også at du går økoløypa til Økoløft som bondelaget er en del av.

Åpen Gård har noen hatt og flere kommer. Vi prøver å holde kalenderen oppdatert etterhvert som vi får informasjon fra de lokale arrangørene:-)

Så benytter vi anledningen til å gratulere Voll Gård på Moholt i Trondheim - Hele byens bondegård - som Årets 4H-gård. Det syns vi er helt vel fortjent!

Kyr og hester på beite

Nå lar vi minnene sige inn og tankene fly om jordvern-arbeidet på Gimsøyan på Melhus som fikk mye medieoppmerksomhet, markeringer i forbindelse med Stortingsmelding 11, sjølforsyning, tallgrunnlag, ringorm, prisutjevningsordning, næringspolitisk program, Bybonden, intensjonsavtalen med Ørland Flystasjon, Kompetansenettverk lokalmat midt, rein på innmark,  jordbruksforhandlinger og alt vi har holdt på med det siste halvåret - tar litt sommerfri og kommer enda sterkere tilbake!

God sommer alle!

Butikken hos Snusbonden på Byneset

På Byneset finner vi Norges eneste snusprodusent. Her dyrkes 14 ulike tobakksplanter økologisk på rundt 50 dekar med jord, og tobakksplantene blir til snus som tørkes, blandes og pakkes i produksjonslokalene på gården. Det er Håvard Mordal Dretvik, Anna Widén-Bjørk og Eirik Volent som driver gården og produksjonen. Det var Anna som viste oss rundt da vi besøkte dem i forbindelse med ansattesamlinga på Byneset.