Nå skal batterier lades og fylles slik at vi til høsten tar nye og viktige tak for landbruket i Trøndelag. 2. august inviterer Fylkesmannen sammen med bondelagene til trønderfrokost for fylkets ordførere, rådmenn, fylkesutvalg og fylkesrådmann. Det nye skolematprosjektet skal lanseres og forankres. 2. august er første dag i matfestivalen, og vi satser på at våre lokallag har klart å rive laust litt mannskap til den populære kornmalinga og vassgrautkokinga på barnas matfestival :-D

Vi håper tross tørrere vår og sommer enn normalt hittil i år, at jorda får nok regn til å gi en god avling. Vi håper at tross en heftig start på beitesesongen med bjørneangrep flere steder enn normalt, at beitedyra får gå i fred. Husk også at vi har heller ingen bonde å miste.

Sør-Trøndelag Bondelags beredskap finner du her.

Det brøt for ca to uker siden ut salmonella på hest i Norge. Smitten ble først oppdaget på NMBU Veterinærhøyskolen på Ås. Det er ikke enkelt å oppdage smitten, da det ikke trenger være symptomer på hesten. Symptomene kan komme når smittet hest er utsatt for stress-situasjon. Det er ikke ønskelig at smitte kommer over på produksjonsdyr, så det er viktig med god håndhygiene og smitteforebyggende tiltak. Det har vært og er båndlagte staller/beiter i Trøndelag. Stall/beite er båndlagt til svar på avføringsprøver foreligger. Det tar 4-7 dager å få svar på prøvene.  Her finner dere oppdatert liste over båndlagte staller/beiter og løpende informasjon fra Mattilsynet.

 

God sommer til liten og stor!