Endelig er den her! Smilefjesoversikten Sør-Trøndelag Bondelag lovet lage til årets Kommune- og Fylkestingvalg. Syns du bildet er uklart, så trykk på det. Da får du fram "originalen". Det ble vanskelig å sette "surfjes", for partiprogrammene er så forskjellig skrevet og selvfølgelig har partiene ulike prioriteringer. Derfor har vi valgt å bruke spørsmålstegn. Spørsmålstegn betyr at her har vi noe å etterspørre. Hva mener partiet om akkurat det temaet/ønsket?

Vi har valgt fem viktige områder for landbruket i Sør-Trøndelag: Økt matproduksjon, vern og utvikling av produksjonsarealene, rovdyrforvaltning, kompetanse og økonomi. Vi har også satt det som viktig at partiene har beskrevet hva de vil med landbruket i sitt partiprogram.

SV har vi gitt surmunn når det gjelder å beskrive hva de vil med landbruket. Landbruket nevnes med noen få setninger innimellom på temaet næring og næringsutvikling. De sier noe om regulering av hyttebygging så allmennrett og lokale interesser ivaretas. Det kunne vi latt dem komme til gode som smilefjes for området bevare beite-arealene i dalsider, fjell og på kysten. Og vi tenker da spesielt på Oppdal hvor det reguleres hytter inn i beiteområder i dalsidene. På økonomi skriver SV at de ønsker langsiktig satsing og forutsigbarhet for landbruket, og det er bra, men ikke noe om hvordan de skal oppnå det.

MDG (Miljøpartiet de grønne) tenker økologisk, artsmangfold, jordvern og dyrevern. Når det gjelder rovdyr skriver de at bønder skal ha den erstatning de har krav på.

Høyre skriver at rovdyr ikke skal hindre matproduksjon. Høyre er opptatt av lokal mat mat. De sier at matproduksjonen skal økes basert på beitebruk.

Frp er også opptatt av lokal mat og skriver at de ønsker trygg, god norsk mat. Samtidig skriver de at de ønsker stimulere til effektiv produksjon og at markedsøkonomisk prinsipp også skal gjelde for landbruket som de mener er den eneste næringa som ikke gjør det. At markedsøkonomisk prinsipp skal gjelde i landbruket har vi gitt surfjes for. Frp ønsker en lokal forvaltning av rovdyr.

Sp er helt klart det partiprogrammet som har mest detaljer når det gjelder hva de ønsker med og for landbruket. Når det gjelder rovdyr skriver de at forvaltningen av rovdyr må skje på en slik måte at aktivt beitebruk fortsatt skal være mulig og lønnsomt. De er opptatte av å arbeide for at rovdyrforvaltninga er forankret i lokalsamfunnene og som sikrer artsmangfoldet gjennom en felles nordisk rovdyrforvaltning.

Venstre er opptatt av forskning og utvikling. De vil arbeide for vern av matjorda og økt nydyrking. Men det kan nevnes at Venstre og MDG går inn for å avvikle pelsdyrnæringa.

Hva partiene skriver om landbruk i sine fylkesprogram kan du lese ved å trykke på linja her.

Ap i Sør-Trøndelag ønsker at Sør-Trøndelag Bondelag skriver under på et landbrukspolitisk manifest. For at vi skal gjøre det, har vi gitt innspill om saker som er viktige for Sør-Trøndelag Bondelag. Trykk på linja så ser du innspillet. I sitt partiprogram skriver Ap at med landets begrensede areal for matproduksjon er det nødvendig med et sterkt jordvern. Det landbrukspolitiske manifestet har de meldt skal være klart i løpet av neste uke.

Vi ønsker alle et godt valg den 14. september. Men en viktig ting til: Ordførernes potetkasser!

Så, like før valget skal det avgjøres hvilken ordfører i Sør-Trøndelag som er den beste potetdyrkeren. Fredag 11. september skal alle resultatene være samlet inn og vi kan kåre en vinner. Vi kan med sikkerhet si at det ikke blir Rita Ottervik i Trondheim, for hun kunne ikke ta i mot en potetkasse. Men i Selbu, Åfjord, Oppdal, Rennebu og Agdenes har vi fått meldinger om at det er satt poteter. Og vi vet at i Åfjord har ordfører Vibeke Stjern engasjert seg enormt for å sikre seieren. Dette blir spennende!