Slik bør du ta vare på halmen for å sikre god kvalitet på den:

  1. Når du tresker bør du stubbe litt høyt slik at strengen bli liggende luftig. Unngå å ta med fuktig legdehalm.
  2. Etter tresking må du la halmen ligge minst ett døgn (til neste dag)
  3. Halmen bør blir snudd med høyvender og raket sammen i strenger før pressing.
  4. Tresker du korn med 20 % vann må du regne med at halmen er noe fuktigere, kanskje nærmere 30 %. Dersom det er mye grønt i halmen er selvsagt fuktigheten mye høyere og krav til tørking på bakken større.
  5. Halm fra åker med floghavre kan berges og pakkes inn i plast dersom den ammoniakkbehandles på stedet.
  6. Halm som har ca. 20 % vanninnhold og under dette er lagringsstabil når den pakkes inn i plast. Det anbefales minimum 6 lag med plast.
  7. Berger du halm med 30 % vanninnhold eller over dette må den tilsettes  konserveringsmiddel i form at flytende Urea (N18). Alternativt må den ammoniakkbehandles innen 3 – 4 dager
  8. Halm med over 50 % innhold av vann kan ikke berges eller pakkes inn.
  9. Halm som skal ammoniakkbehandles må ikke stables høyden. Legg halmen i to rekker langs vei der det er adkomst fra begge sider av rekken. En rekke kan legges oppå de to rekkene dersom det er nødvendig med hensyn til plassen
  10. Bestill ammoniakkbehandling i god tid. Det kan ta noen uker før det er din tur.

Pris: Det er ikke noen særlig næringsmessig ulempe på jorda å fjerne halmen ett år. Du sparer også drivstoff på treskeren ved å koble ut halmkutteren og det blir enklere å få til fin plognad til høsten/våren. Kornbønder oppfordres med dette til å bidra til en dugnad for å skaffe for så rimelig som mulig til tørkerammede bønder lenger sør i landet.