Ola Borten Moe og Svein Flåtten kommer til Stiklestad 4. februar. Da arrangerer Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag åpent debattmøte om matproduksjon og landbrukspolitikk.

I Stortingsmeldingen om mat og landbruk er det en målsetting å øke matproduksjonen med 20 prosent de neste 20 årene. I Trøndelag har vi som mål å klare 30 prosent.

Er det mulig å øke matproduksjonen i oljenasjonen Norge, og er Høyre enig i målsettningen om økt matproduksjon? I så fall, hvilken politikk vil de føre for å oppnå dette?