Idéen om et skolematprosjekt ble lansert på turen til Grune Woche i Berlin i januar der Trøndelags ordførere og fylkespolitikere var med. Gjennom vinteren og våren har tre avdelinger hos Fylkesmannen jobbet videre med idéen i tre avdelinger - helse og sosialavdelingen, kommunalavdelingen og landbruksavdelingen, og det er nå lyst ut midler som kommunene kan søke på med tanke på å finne modeller som kan fungere når det gjelder skolemat. Et spleiselag for framtida - dette skal vare. Både fylkeslege Jan Vaage, kommunaldirektør Erik Stene og landbruksdirektør Tore Bjørkli er enige om at et godt måltid er både sosialt engasjerende og vil øke trivselen for læring. Og måltidet kan bli en alternativ læringsarena for de som trenger det. Nå er det opp til skolelederne og benytte seg av anledningen.

I dag inviterte Fylkesmannen og de to bondelagene i Trøndelag til Trønderfrokost. Inge Johnsen og hans mannskap fra Lian Restaurant sørget for at bordene inneholdt en skikkelig bondefrokost med brød, smør, mjølk og pålegg fra kjøtt, egg, fisk og bær. Grautrams 2017 Alfred Kristiansen sørget for en dugelig og god havregrøt med spennende tilbehør. Ferden gikk så til åpningsseremoni for Matfestivalen.

Øverst i Munkegata var barneaktivitene og vår egen kornmaling godt i gang da Matfestivalen åpnet. Teltet fyltes raskt med barn og voksne som ville prøve kornmaling, bake potetlompe med bygdekvinnelaget, sykle seg smoothie med 4H, plukke gulrot hos Bonde- og Småbrukarlaget, lage gulrotsuppe med Unge Kokker og alt det andre som foregår. Og lokalmatprodusentenes boder bugner av fristende mat i ulike varianter. Ta turen til Trøndersk Matfestival i Trondheim. Den varer til og med lørdag 4. august.

Inge Johnsen, en av bondelagskokkene, sørget for at trøndersk frokost med brød, melk, smør, kjøtt, fisk og bær sto på bordet.

Borgny Grande, Kari Åker og Anne Drugli bivåner oppstillinga til prosesjonen før åpningsseremonien.

Noen må ta oppvasken! Her organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag, Ailin Wigelius, i fint driv. Mens  oppvaskgutta kunne melde om svennebrev og mesterbrev, i oppvasklauget...

Emelie Storrø fra Landbrukslaget Nord og Laila Irene Veie fra Bjugn Bondelag i godt kornmalingsdriv:-)

Jørn og Signe Lillian Nordmeland i Nordmeland Gårdsmat. Jørn er lokallagsleder i Osen Bondelag og Signe Lillian har vært innom fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag:-)

Ryan er prosjektleder på kompetansesenter for urban dyrking på Voll gård. Salathenger hvor du kan se på vekstene både over og under jorda, og kompostbinge kan studeres nærmere på barneaktivitene i teltet øverst i Munkegata.

Åfjordpizzaen er på plass på Matfestivalen!

Mye godt fra Røros:-)

Oppvaskgutta, Anne Drugli og Kari Åker klare for siste økta på kornmalinga, mens Laila har stått på hele dagen forut på standen. Eli Birgitte Singstad var allerede godt i gang med å instruere unger i kornmaling da bildet ble tatt:-) Fåglarna vet hva denne energiske gjengen går på, men i dag vet vi at de i alle fall har fått godt med mat fra Trøndelag :-D