Dugnadsstyret for museumsbygget samlet på lembrua til det nye museumsbygget da AU og ansatte i Sør-Trøndelag Bondelag var på besøk 15. april i år. Foran fra venstre: Leif Olav Syrstad, Nils Riaunet, Kari Åker, Steffen Onsøien, Frank Røym og Anne K Føll. Bak fra venstre: Kjell Høstad, Jon Gisle Vikan, Lars Morten Rosmo og Ottar Høiseth.

Nå står museumsbygget her, og godt over 12.000 dugnadstimer er brukt på det. Nå gjenstår sortering av landbruksustyret som skal få flytte hit. Dette arbeidet er godt i gang. Historielaget sin utstilling som har stått på Venn er allerede flyttet til museumsbygget. Huset rommer i tillegg til de store utstillingsrommene i 1. og 2. etasje møterom, sanitærrom og historielagets arkiv.

Frank Røym tok en prat med presten fra Venn.

Verdien på dugnadstimene er stor. Økonomisk er nesten 1,7 millioner skaffet til veie der Skaun kommune, fylkeskommunen og bondelaget har bidratt i tillegg til en del andre givere. Byggeleder Steffen Onsøien som er leder i Skaun Historielag er veldig fornøyd med innsatsen som er gjort. Dugnadsstyret er synlig stolt over bygningen og fortalte i det vide og brede om arbeidet som ligger bak. Ja, det var nesten så de kunne fortelle i detalj når hver enkelt spiker ble slått inn, og undertegnede ble heller lattermild da de fortalte om hvor mange ganger de måtte endre tidspunktet for dugnadsgrøten som skulle serveres når taket var på plass. "Det gikk så fort den dagen, for vi var så mange, at vi måtte ringe til damene som skulle koke graut og flytte fram tidspunktet hele tre ganger! Men kjerringene rakk å lage grauten."Sør-Trøndelag Bondelag gratulerer skauningene med den flotte museumsbygninga og ønsker lykke til med videre arbeid og drift.