Her er hele kommentaren fra fylkesleder Lars Morten Rosmo:

I følge Statsbudsjettet 2016 som er lagt fram i dag vil regjeringa øke skatten betydelig ved gårdsoverdragelser innad i familien.  Dette er ett av flere ledd i en skatteskjerpelse for landbruket. Forrige grep var en skjerpelse ved å fjerne muligheten til å skrive opp aktive ved eierskifte, et grep som vi har beregnet til et samlet framtidig inntektstap til 250 millioner kroner. Det står i grell motsetning til Regjeringsplattformen som sier den vil bruke skattegrep for å bedre økonomien i landbruket.

Den blåblå regjeringa angriper nok en gang det økonomiske grunnlaget for familielandbruket og styrker kapitaleierne i landbruket. 

I Trøndelag opplever vi en stor interesse fra unge som vil bli bønder, og ta over hjemgården for å produsere mat.  Skatteomlegginga er ei alvorlig skatteskjerping ved gårdsoverdragelser fra forelder til sine egne barn.  Resultatet er at de som har slitt i mange år på eget bruk blir hardt skattlagt for å selge gården til den unge generasjonen i egen familie.  Slik svekker regjeringa muligheten for mange unge til å bli bonde og angriper familielandbruket økonomisk.

Landbruket er en avgjørende del av «det grønne skiftet» i Norge.  Mesteparten av de grønne ressursene eies av bønder på familiebruk, med forvaltning av naturen som jobb.  Familielandbruk spredd over hele landet vil være grunnlaget for framtidsretta produksjon av sunn og trygg mat. De grønne ressursene er grunnlaget for ny næringsvirksomhet og vil være avgjørende for samfunnsutviklinga i store deler av landet.    Nye generasjoner må få et best mulig utgangspunkt for matproduksjon og forvaltning av naturen.  Vi trenger ikke ei regjering som legger store hindringer i veien for ungdommen og utvikling av de naturbaserte grønne næringene.

Lars Morten Rosmo

Leder i Sør-Trøndelag Bondelag