Sjuende august er det planleggingsmøte i Sør-Trøndelag Tingrett. Det skriver Oppdalingen torsdag. Halvannet år etter at Sør-Trøndelag sau og geit varslet at de ville saksøke staten begynner ting nå å skje.

– Jeg antar saken vil bli berammet i løpet av høsten, kanskje i september/oktober, sier advokat Tine Larsen i advokatfirmaet Lund og co. Rettssaken vil mest sannsynlig gå over et par dager.

Opprinnelig ble det meldt at tre sauebønder fra Oppdal ville stå i front for søksmålet. Nå blir det likevel ikke et gruppesøksmål.

I stedet kjøres saken til Fagerhaug-bonden Ola Krokann fram som pilotsak. Bak seg har han organisasjonen Norsk sau og geit.

– Vi mener denne saken illustrerer problemstillingen, og er egnet til å belyse forvaltningspraksisen på en god måte, sier Larsen.

 

Krever vedtak kjent ugyldig

Ifølge stevningen søkte Krokann om erstatning for 42 tapt dyr i 2008, men fikk erstatning for bare 16. Siden det står klart for bonden at alle tapene skyldtes rovdyr, mener han nå at avslaget på 26 dyr er ugyldig.

Det er lagt ned påstand om at vedtaket kjennes ugyldig, og at Krokann tilkjennes sakens omkostninger.

Hans Snøve i Oppdal Sau og Geit er frustrert over behandlingen bøndene får.

- Vi blir latterliggjort, og føler oss som kjeltringer. I stedet for å følge lover og forskrifter, finner de på nye forskrifter og argumenterer og ler når vi klager, sier han til avisa. Ola Krokann er enig.

- Det er på tide det skjer noe nå, sier Krokann til Oppdalingen.