I Trøndelag har politikere, forvaltning og bønder i lang tid satsa tungt på matproduksjonen i fylket. Trøndersk landbruksmelding peker ut kunnskap og forskning som det viktigste satsingsområdet regionalt for økt matproduksjon. Årets jordbruksavtale gjør at regjering og storting blir med på laget og gir et økonomisk grunnlag for den regionale satsinga. Årets oppgjør er forhåpentligvis en start på et langsiktig arbeid som skal gi norske forbrukere flere produkter av norsk kvalitetsmat. Avtalen synliggjør og den store landbrukspolitiske forskjellen det er mellom partiene. Hittil har de blå partiene arbeidet for trangere økonomiske rammer for norsk matproduksjon, mens regjeringa nå virkeliggjør ei satsing på norsk mat.

En viktig barriere er brutt. Avtalen gir bonden en inntektsvekst på kr 31.000 pr årsverk og reduserer inntektsforskjellen til andre i samfunnet med kr 12.000 pr årsverk. For første gang med denne regjeringa reduseres inntektsforskjellen. Det gir forhåpninger om bedra økonomi i årene som kommer og, sier en fornøyd fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag.