Møtet er en del av felles samling for de tre fylkesbondelagene.  Samlingen starter onsdag med fylkesvise styremøter, etterfulgt av felles styremøte der blant annet melkerapporten, aksjonsplaner og jordbruksforhandlingene 2014 skal diskuteres.

Knut StorbergetPå møtet mellom bondelagene og Arbeiderpartiet, møtes noen av de fremste tillitsvalgte i fylkene; Bondelagene med de fleste av sine fylkesstyremedlemmer, og Arbeiderpartiet med politikere fra fylkesstyrene, utvalg og stortingsrepresentanter, i tillegg til partiets landbrukspolitiske talsmann på Stortinget, Knut Storberget.

Flere korte innledninger vil danne grunnlag for diskusjonene i møtet:

Erfaringer med den nye regjeringa? - innledning ved Harald Velsand, næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Utfordringer for Tine med ny regjering - innledning ved Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, nestleder i Tine.

Hvordan kan Arbeiderpartiet og Bondelaget samarbeide? - innledninger v/ Asbjørn Helland, leder Nord-Trøndelag Bondelag og Carl Sitter Geving, Nord-Trøndelag Arbeiderparti

Hvordan vil Arbeiderpartiet fronte landbruket fra nåværende posisjon? - ved Knut Storberget, landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.