Samråd mellom bondelagene og Arbeiderpartiet i Midt-Norge

Av Sissel Langørgen,
  • Tips en venn om denne siden

Torsdag 27. februar samles bondelagene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag til felles samrådingsmøte med Arbeiderpartiet. Da møtes tillitsvalgte fra alle fylkene for å diskutere erfaringer, utfordringer og muligheter for samarbeid.

Møtet er en del av felles samling for de tre fylkesbondelagene.  Samlingen starter onsdag med fylkesvise styremøter, etterfulgt av felles styremøte der blant annet melkerapporten, aksjonsplaner og jordbruksforhandlingene 2014 skal diskuteres.

Knut StorbergetPå møtet mellom bondelagene og Arbeiderpartiet, møtes noen av de fremste tillitsvalgte i fylkene; Bondelagene med de fleste av sine fylkesstyremedlemmer, og Arbeiderpartiet med politikere fra fylkesstyrene, utvalg og stortingsrepresentanter, i tillegg til partiets landbrukspolitiske talsmann på Stortinget, Knut Storberget.

Flere korte innledninger vil danne grunnlag for diskusjonene i møtet:

Erfaringer med den nye regjeringa? - innledning ved Harald Velsand, næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Utfordringer for Tine med ny regjering - innledning ved Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, nestleder i Tine.

Hvordan kan Arbeiderpartiet og Bondelaget samarbeide? - innledninger v/ Asbjørn Helland, leder Nord-Trøndelag Bondelag og Carl Sitter Geving, Nord-Trøndelag Arbeiderparti

Hvordan vil Arbeiderpartiet fronte landbruket fra nåværende posisjon? - ved Knut Storberget, landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

 

 

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Våre samarbeidspartnere