Saksliste.

 

Åpning

Godkjenning av innkalling og sakliste

Valg av møteleder

Føring av 3 protokoller, valg av sekretærer

Navn på det nye bondelaget

Økonomisk fordeling av innskudd til det nye laget

Valg av leder

- styremedlemmer

- vararepresentanter til styret

- revisorer

- valgkomite

- vara til valgkomite

Godtgjørelse til styret

 

Før årsmøtet vil det bli spandert juletallerken til årsmøtedeltakerne.

På grunn av servering ber vi om påmelding innen 9 des. til;

 

Per Rudberget på tlf 41511682

Jomar Gomo på tlf 41669690