Rovdyraksjon 8. januar

Publisert 
Av ,

Norges Bondelag, sammen med de andre organisasjonene i Naturbruksalliansen i Norge, arrangerer Rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo 8. januar, og medlemsorganisasjonene i Nord-Trøndelag støtter denne aksjonen og deltar med representanter fra fylkesorganisasjonene.

 Tidspunkt: 8. januar kl. 18.00

 Fakkeltoget er en protest mot regjeringens rovviltvedtak i høst hvor KMD overprøvde de regionale rovviltnemdenes sine vedtak om uttak av 3 ulverevir.

Fra Nord-Trøndelag jobbes det nå med å reservere en de del flyseter for medlemmer som ønsker å delta, samt at det i Sør-Trøndelag blir reservert togbilletter. Kontakt fylkeskontora for påmelding. Se Facebookarrangement

Vi mener at regjeringa må etterleve Stortingets bestandsmål for rovdyrbestandene, nå er vi grundig lei og krever at Erna tar ansvar!

Norges Bondelag står bak arrangementet i samarbeid med Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk

 

 

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere