Norges Bondelag og staten har inngått en jordbruksavtale som sikrer landbruket en inntektsmulighet på 13.000 kr pr årsverk.  Dette er 3000 kr under snittet for andre yrkesgrupper. Med et nødskrik kan dette aksepteres.  Samtidig er forslaget om kvoteregioner for melk tatt ut av forhandlingene og melkekvoteregionene består som i dag med 18 regioner.

Dette er ikke en avtale for økt matproduksjon.  Denne jordbruksavtalen krever enda hardere politisk arbeid framover for å gi landbruket mulighet til å øke produksjonen av den sunne, kortreiste norske maten.  Landbruket sine egne organisasjoner må øke trykket sammen med de mange samarbeidspartnerne vi har, blant anna i miljøbevegelsen.  De politiske partiene som deler vårt ønske om økt norsk matproduksjon må også bli tydeligere overfor regjeringa. 

Utfordringene med å møte klimaendringene, sikre trygg og sunn mat til forbrukerne i Norge og å sikre nok mat i en verden som trenger mer mat blir ikke mindre.  Denne regjeringa trenger hjelp til å forstå alvoret.  Jeg vil oppfordre alle gode krefter til en politisk dugnad for økt matproduksjon på norske ressurser, kortreist, bærekraftig, norsk mat.  Det er et bredt folkelig engasjement som må til for å lykkes. 

I Bondelaget er vi optimister og vil øke innsatsen for å lykkes på lang sikt.  Jeg ønsker alle velkommen med på laget.  Sammen blir vi sterke.

 

Lars Morten Rosmo

Leder Sør-Trøndelag Bondelag