Organisasjonssjef Anne Marit Igelsrud og fylkesleder Asbjørn Helland er svært misfornøyde med statens tilbud.

Statens tilbud betyr 4.200 kroner pr årsverk, og ligger langt unna jordbrukets krav på 860 millioner kroner, eller 20.800 kroner pr årsverk.

- Staten vil altså bruke mindre penger over statsbudsjettet enn i dag. Det er totalt uforståelig, sier Helland.

Han er svært overrasket over statens lave tilbud, og mener det fører Norge i en retning det norske folk ikke ønsker.

- Folk flest – hele 92 prosent – sier at de ønsker et landbruk på dagens nivå. Folk skjønner at vi trenger bønder og matproduksjon over hele landet, om vi skal klare å levere sunn, norsk mat og et landskap som både fastboende og turister ønsker, sier han.

Helland påpeker at bare 3 prosent av arealet i Norge er dyrka, og at arealet ligger spredt over hele landet.

- Skal vi makte å øke matproduksjon i takt med befolkningsveksten, slik Stortinget har bestemt, må alt areal brukes – uansett hvor det ligger, sier fylkeslederen, som er redd distriktslandbruket blir taperen med regjeringens politikk.

Se videokommentar om statens tilbud:

Han mener det blir helt feil av staten å argumentere for et dårlig tilbud med krise i oljenæringa og norsk økonomi. Nettopp i tider med økt arbeidsledighet, er det viktig å satse på landbruk.

- Det handler om 100.000 arbeidsplasser over hele landet, i jordbruket og i foredlingsindustrien. Ved å satse på landbruket, er det muligheter for store ringvirkninger og sysselsetting. Det er behov for store investeringer framover, og det kan gi arbeid til mange utenom næringa, sier Helland, som minner om at satsing på landbruk er viktig i det grønne skiftet Norge står framfor.

Last ned tilbudet og les mer hos Landbruks- og matdepartentet