For diskusjonslysten og engasjementet var stort. Verving, jordbruksoppgjør og Stortingsvalg er store tema og har mange sider og meninger. I tillegg hadde lokallagene mange saker de ønsket få opp og fram. Eiendomsskatt på boliger, hjorteforvaltning og erstatning ved rovdyrtap er noen av dem. Arealplaner og jordvern opptar også mange. Det må følges med på arbeidet med hvor travbanen ønskes lagt. Og kampflyplassen på Ørlandet der det er gjort et stort stykke arbeid for å organsiere grunneierne. Det er så bra at Ørland Bondelag ofte er å høre på NRK radio!

Mye spennende og interessant skjer rundt omkring i lokallagene. I Orkdal setter de pensjon opp som tema på et fagmøte. Mens de i Rissa skal arrangere vårfest sammen med bygdekvinnelaget, nabobondelaget Stadsbygd, Gammeltraktorens venner, dyrlegene og landbrukskontoret. Åfjord tenker arrangere Åpen Gård hvis de finner en gård. Den lattermilde gjengen fra Hemne vurderer ganske så spøkefullt HMS-kurs med lokalt tilpasset innhold. Branndag har de i alle fall hatt sammen med Heim. I Landbrukslaget Nord har de lyst til å se på ustyret som brukes når det bygges Rv 714 i området. 12. februar arrangeres stort landbrukspolitisk møte i Meldal der landbruksministeren deltar. 6.-klassingene i Åfjord og Roan får tilbud om gårdsbesøk. Det er mye bra som skjer rundt om, og bare en brøkdel er nevnt her.

Regionmøtene ble gjennomført på Røros, Berkåk, Orkdal (det øverste bildet er fra Hafella gård utti Gjønnesen), Sandmoen (bildet under er derfra) og Åfjord.