I går kom meldinga om at landbruksdepartementet snur og tillater nedbygging av den beste matjorda i Trøndelag, øst i Trondheim på Rotvoll, Charlottenlund og Folldal.  Med dette åpnes nye store områder med duvende kornåkre for asfalt og betong.  Dette skjer i en by som har store uproduktive arealer disponibelt til boligbygging.  Landbruksministeren prioriterer kortsiktig gevinst til rike utbyggere framfor mat til kommende generasjoner. 

Ett dekar matjord kan produsere korn til 1000 brød.  Nå legges flere tusen dekar i Trondheim under asfalt.  Denne jorda kommer aldri mere til å kunne produsere mat.  I en verden der mat er mangelvare og klimaendringene gjør store arealer ufruktbare og matprisene internasjonalt øker prioriterer Sylvi Listhaug asfalt.  Investorer, rike land og land med framvoksende økonomier leier snart 2% av verdens matjord, først og fremst i Afrika, men og i Øst-Europa for å sikre eiga befolkning nok mat i framtida.  Landbruksministeren sier at vedtaket om nedbygging i Trondheim signaliserer en ny politisk kurs i Norge.  Vi skal asfaltere matjorda vår, mens resten av verden gjør det de kan for å sikre seg tilgang på matproduserende jord.  Regjeringa har en kortsiktig og uakseptabel politikk som Stortinget, på vegne av, folket må korrigere.  Vi må sikre framtidige generasjoner mulighet til å produsere trygg og sunn mat.

 

Lars Morten Rosmo

Leder Sør-Trøndelag Bondelag