Første informasjonsmøte var for elevene på Mære landbruksskole 4. februar.  Representanter fra Fylkesmannens landbruksavdeling, Norsk Landbruksrådgiving, Tine Rådgiving, Felleskjøpet Agri og Allskog presenterte egen organisasjon og sitt praksistilbud til elevene.

Elevene fra Skjetlein og Øya videregående skoler fikk informasjon fra sine praksisverter 8. februar.  Da var det Felleskjøpet Agri, Norsk Landbruksrådgiving, Allskog, Tine Rådgiving og Skognettverkene i Nidaros og Gauldal som presenterte egen organisasjon og sitt tilbud til elevene.

Skogaktører klare for å ta imot elever på praksis.  F.v. Ståle Solem, Gauldalsnettverket, Torgrim Garberg, Nidarosnettverket og Arvid Eriksen, Allskog

Tilbudet næringsaktørene gir elevene er mangfoldig.  Både fjøsplanlegging, oppsøkende virksomhet i skogen, anlegg og høsting av planteforsøk og ulike rådgivningssituasjoner hos bonden er blant tilbudene.  Felles for alle er at elevene skal være med på reelle arbeidssituasjoner, gjerne ute i felt eller på gårdsbesøk. 

I etterkant av informasjonsmøtene som nå er gjennomført må elevene søke om å få praksisplass.  I utgangspunktet går tilbudet til 6 elever fra hver skole, som to og to sammen får praksis hos hver sin næringsaktør.  Praksisen skal gjennomføres i perioden fra påske fram mot sommerferien, og fra skolestart i august fram til høstferien. 

Etter endt praksisperiode skal elevene presentere erfaringene sine for resten av klassen.  Som avslutning på prosjektet får elevene tilbud om en studietur til en eller flere av aktørene som tilbyr høyere grønn utdanning.

Val videregående skole er også med i prosjektet, og informasjonsmøte for elevene der er under planlegging.