InsektSus Ub

Som en del av læringen på skolen, gjennom ungdomsbedrift, har disse fire kreative jentene fra 2.året på landbruk/gartner ved Mære landbruksskole bestemt seg for å gjøre noe "ikke alle andre gjør". 

De har tenkt å utvikle en interaktiv app som kan fungere som en læringsplattform for barn og unge. Appen skal gjøre det morsomt å lære om betydningen av pollinatorer, hva de gjør, hva som skjer om de forsvinner, hvordan DU kan bidra til å bedre forholdene.
Elevbedriften har valgt å kalle seg for InsektSus.

Mattrygghet

Pollinering forekommer når pollenkorn fra pollenknappen blir overført til arret hos dekkfrøete planter.
Pollinerende insekter (både ville og domestiserte, f.eks. honningbier) bidrar til reproduksjon av: planter, blomster og matvekster. 90% av verdens blomsterplanter er helt eller delvis avhengig av pollinatorer for reproduksjon.
 
Mange av våre produkter, som inneholder mye næringsstoffer, er avhengige av pollinatorer, både for å reprodusere seg, men også for kvaliteten på produktene (smak, utseende, vitaminmengde osv.).
 
Noen eksempler på norske produkter som er helt eller delvis avhengige av pollinering fra insekter:
raps, epler, bringebær, moreller, jordbær, tomat, belgfrukter (kløver), squash, gresskar.

Beitedyr er avgjørende

Skal vi klare å ta vare på våre livsviktige insekter, er inn- og utmarksbeite helt avgjørende. Beitedyr holder landskapet ryddig, hindrer gjengoroing og tilfører næringsstoffer til jorda. Beitedyr bidrar i tillegg til å ta vare på rødlistede naturtyper, blant annet semi-naturlig eng, beitemarkssopper, og skaper naturlige åpninger i landskapet hvor mange fuglearter oppholder seg.

Hva kan bonden gjøre?

Den enkleste måten å tilrettelegge for pollinerende insekter i landbruket er å sette av en skogteig, lage blomstereng langs jordet, la graset gro eller slå med ljå.

Norsk Landbruksrådgivning anbefaler disse tiltakene

Det finnes mange tilskuddsordninger dersom du tenker på å tilrettelegge for pollinerende insekter på din tomt.
Ta kontakt med oss i Trøndelag Bondelag eller inga.froseth.rossing@bondelaget.no for mer informasjon.