Pollinatorer på agendaen

Av Inga Frøseth Rossing,
  • Tips en venn om denne siden

InsektSus Ub: Guri Modell, Marthe Aas, Ingrid Guin, Sofie Lyngstad

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

InsektSus Ub

Som en del av læringen på skolen, gjennom ungdomsbedrift, har disse fire kreative jentene fra 2.året på landbruk/gartner ved Mære landbruksskole bestemt seg for å gjøre noe "ikke alle andre gjør". 

De har tenkt å utvikle en interaktiv app som kan fungere som en læringsplattform for barn og unge. Appen skal gjøre det morsomt å lære om betydningen av pollinatorer, hva de gjør, hva som skjer om de forsvinner, hvordan DU kan bidra til å bedre forholdene.
Elevbedriften har valgt å kalle seg for InsektSus.

Mattrygghet

Pollinering forekommer når pollenkorn fra pollenknappen blir overført til arret hos dekkfrøete planter.
Pollinerende insekter (både ville og domestiserte, f.eks. honningbier) bidrar til reproduksjon av: planter, blomster og matvekster. 90% av verdens blomsterplanter er helt eller delvis avhengig av pollinatorer for reproduksjon.
 
Mange av våre produkter, som inneholder mye næringsstoffer, er avhengige av pollinatorer, både for å reprodusere seg, men også for kvaliteten på produktene (smak, utseende, vitaminmengde osv.).
 
Noen eksempler på norske produkter som er helt eller delvis avhengige av pollinering fra insekter:
raps, epler, bringebær, moreller, jordbær, tomat, belgfrukter (kløver), squash, gresskar.

Beitedyr er avgjørende

Skal vi klare å ta vare på våre livsviktige insekter, er inn- og utmarksbeite helt avgjørende. Beitedyr holder landskapet ryddig, hindrer gjengoroing og tilfører næringsstoffer til jorda. Beitedyr bidrar i tillegg til å ta vare på rødlistede naturtyper, blant annet semi-naturlig eng, beitemarkssopper, og skaper naturlige åpninger i landskapet hvor mange fuglearter oppholder seg.

Hva kan bonden gjøre?

Den enkleste måten å tilrettelegge for pollinerende insekter i landbruket er å sette av en skogteig, lage blomstereng langs jordet, la graset gro eller slå med ljå.

Norsk Landbruksrådgivning anbefaler disse tiltakene

Det finnes mange tilskuddsordninger dersom du tenker på å tilrettelegge for pollinerende insekter på din tomt.
Ta kontakt med oss i Trøndelag Bondelag eller inga.froseth.rossing@bondelaget.no for mer informasjon. 

 

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Våre samarbeidspartnere