- Selv om det selvsagt er foruroligende at flertallet i landets største parti ønsker ei styrt avviking av ei hel næring som skaper store eksportverdier for landet og bidrar til gode arbeidsplasser i distriktene, er jeg ikke bekymret for at et slikt vedtak blir satt ut i livet - sier Rosmo -  det er foreløpig ingen sannsynlige regjeringskoalisjoner der det er fare for at noe slikt blir iverksatt -

- Sør-Trøndelag Bondelag vil også ta avstand fra dyre-eiere som ikke følger opp lover og forskrifter for godt dyrehold - sier Rosmo - men det å foreslå å legge ned ei hel næring på grunn av enkeltstående tilfeller av brudd på forskriftene er å gå for langt. Det blir det samme som å foreslå å legge ned hele restaurantbransjen i Trondheim bar fordi mattilsynet har betydelige pålegg for brudd av forskrifter for noen serveringssteder -