Dette skjer den 30 oktober (og delvis også den 29 oktober):


Kl 12.00 - 12.15: Overflyging over Rye i minimum 1500 fot høyde av  42 fly hvorav 32 jagerfly. Disse flyene kommer inn fra fjorden og svinger både nordover og sørover samtidig som de stiger opp


Kl 12.15 - 13.00: Flyaktivitet over fjorden mot båter der i under 1000 fots høyde


Kl 12.15 - 12.30: 14 helikopter av ulik type og størrelse flyr lavt inn mot Rye men lander ikke. De slipper ut mannskap mens de er noen få meter over bakken og drar så videre utover fjorden


Kl 13.00 Demonstrasjonen er ferdig

Det er usikkert hvor mye støy dette skaper for husdyrene på Byneset, men for å være på den sikre siden anbefaler vi følgende både 29 og 30 oktober:

1. Hold husdyrene inne i fjøset om mulig i perioden med aktivitet kl 12 - 13, og vær til stede inne i fjøsene.

2. Dersom storfe/sau går på beite anbefales ekstra tilsyn i samme periode.

3. De som har produksjoner som er mest ømfindtlig for ytre støy, slik som egg og pels, anbefaler vi å følge med produksjonen i periodene med aktivitet og dagene etterpå.

Eventuell skade om oppstår varsles på telefon 400 38 526.