Hvert år deler Norges Bondelag ut pris til et lokallag som har utmerket seg gjennom året som har gått. Av Bondelagets 520 lokallag var det Oppdal Bondelag som stakk av med den gjeve prisen i år.

- Oppdal Bondelag har utmerket seg i både lokale og nasjonale saker. De er synlige i media, i kommunestyresalen og i skolegården. Med høyt aktivitetsnivå og stort engasjement i et bredt spekter av saker er dere kroneksempelet på hvordan et lokallag i bondelaget kan gjøre en forskjell. På vegne av hele Norges Bondelag sier jeg tusen takk for innsatsen, sa juryformann og ordfører i Bondelaget, Arne Magnus Aasen under utdelingen.  

Aasen sier juryen hadde vektlagt Oppdal-gjengens engasjement både for å ivareta landbruket i lokale plansaker, deres engasjement i pelsdyrsaken og ikke minst deres brede aktivitet for å bygge kunnskap om mat og bondens hverdag overfor skoleelever i nærområdet.

- Jeg er utrolig stolt over å få motta denne prisen på vegne av lokallaget og alle medlemmene våre. Vi er en fantastisk gjeng som stadig blir flinkere til å ta vare på hverandre, og det gjenspeiler også lokallagets arbeid som i stor grad handler om medlemspleie og medlemskontakt, sier Kari Toftaker, leder i Oppdal Bondelag.

Toftaker roser landbruksmiljøet i Oppdal og tror stadig flere for øynene opp for at bonden har verdens viktigste og beste jobb.   

- Nær kontakt med medlemmene og med lokalsamfunnet er vinneroppskrifta for hvordan lokallaga over hele landet kan bidra til å skape ei attraktiv næring også for framtida. Satsinga vi har hatt sammen med grunnskolen for å utvikle et yrkesorientert utdanningsprogram er et viktig eksempel på dette, sier Toftaker.

På vegne av Oppdal Bondelag mottok Toftaker en premie på 30 000 kroner til aktivitet i lokallaget framover.