Representanter fra kommune, Forsvarsbygg og Forsvaret var møtt opp onsdags kveld, for å informere berørte grunneiere om planene fram mot 2017, når de første F-35-flyene er planlagt å ta av ved basen.

-Nå som vedtaket om basen er fattet, kaster vi oss frampå for å etablere en kontakt med dere som blir naboer, sa Olaf Dobloug fra Forsvarsbygg til de omkring 80 oppmøtte på rådhuset. Han ønsker nå å raksest mulig komme i en dialog med grunneiere, og få organisert en ordning hvor grendene i de berørte områdene samler seg i grupper. Med grunninvesteringer på 5,1 milliarder og ytterligere 3,9 milliarder til opprustning og utbedring av dagens bygningsmasse, vil det bli store forandringer på Ørlandet. Dobloug avslørte blant annet at antallet soldater vil dobles, noe som blant annet medfører bygging av 60 boliger og 250 hybelenheter i området rundt basen.

-Som et hjertesukk fra bondelagslederen på Ørlandet, vil jeg be om at i alle fall disse boligene ikke blir satt opp på dyrka mark, sa Arne Hernes i sitt innlegg til de oppmøtte. Han utrykte også misnøyen det har vært blant de berørte ved flybasen når det kommer til informasjon fra Forsvaret underveis i prosessen. -Den har vært mer eller mindre lik null, sa lokallagslederen.

 

Nye tall

Det har tidligere kommet ulike tall i forhold til hvem som blir berørt og i hvilken grad. Nye tall på dette ble lagt fram på møtet onsdag.

-Man forventer at 110 bygninger innløses og ytterligere 80 får såkalte støyreduserende tiltak, forklarte Elin Walstad fra Forsvarsbygg. Dobloug understreket likevel at dette vil avhenge av hva som skjer med utbyggingen med tanke på forlengelse av rullebanen og innflygingsmønster. Sammen med SINTEF jobber de nå med å finne den beste flybevegelsen samtidig som de ser på alternativet om å forlenge flystripa. Det er foreløpig uklart hvor mange av de 110 som er gårdsbruk.

-Vi forventer uansett at berørte grunneiere blir holdt skadesløse, sa Hernes i sitt innlegg.

 

Ønsker forlengelse

Stasjonssjef Tom Guttormsen er ikke i tvil hva han ønsker seg på Ørlandet. -Vi har ikke konkludert med hva som skjer innenfor gjerdet, men mitt ønske er at vi forskyver aktiviteten fra sør til nord av banen, og bygger ut i nord. Med god dialog er jeg sikker på vi kan finne løsninger som flest mulig er tilfredse med, sa stasjonssjefen. Han bekreftet også at det vil bli mer betong og asfalt innenfor basens gjerder, og at det vil bli adskillig mindre ledig areal til å drive jordbruk på innenfor dette området.

Sammen med ordføreren stilte Guttormsen og Dobloug opp for å svare på spørsmål etter informasjonsmøtet. Der kom det blant annet fram at fullstendig konsekvensutredning for basen etter all sannsynlighet vil ligge klar neste år, men med delutredninger underveis i byggeprosessen. Målet er at bygningene knyttet til basen skal stå klare i 2016.