Olav SkeiGjennom 80- og 90-tallet hadde Olav Skei flere sentrale roller i Nord-Trøndelag Bondelag, både som tillitsvalgt og ansatt, og han har satt tydelige spor etter seg innenfor landbruket i Nord-Trøndelag.

Olav Skei ble første gang valgt inn i fylkesbondelaget som styremedlem i 1986, nestleder fra 1988 og som fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag i perioden 1989 til 1993. Etter den tid var han i flere perioder engasjert som konsulent i fylkesbondelaget for kortere og lengre perioder midt på 90-tallet.

Olav var en uredd tillitsvalgt som turte å stille utradisjonelle spørsmål, som utfordret de mer konservative holdninger i landbruket, men som også var genuint opptatt av landbrukets oppgave som bærer av gode samfunnstradisjoner. Han hadde evnen til å vurdere de landbrukspolitiske utfordringer med løsningsorientert praktisk bondevett, og han kunne formulere seg på en måte som både politiker og praktiker forsto.

Som tillitsvalgt var han opptatt av helhetstenkning og overordna mål, men hadde samtidig evnen til å se viktigheten av nyanser på detaljnivå. Dette kom godt med i de periodene hvor han hadde Bondelaget som arbeidsplass, hvor utredninger, saksframlegg og grunnlagsmateriell var preget av solid håndverk og balansert spissing av detaljer.

Olav spredte alltid godt humør og god atmosfære i sitt møte med andre, enten det var gjennom jobb eller i sosiale sammenhenger. Han hadde omtanke for sine medarbeidere og kolleger, og var raus med å dele ut godord når dette var berettiget, men kunne også være tydelig hvis leveransene ikke sto til forventningene.

Med Olav Skei sin bortgang har Nord-Trøndelag Bondelag og landbruksnæringen mistet en solid støttespiller og en foregangsmann i å møte bondens framtid med åpent blikk og nysgjerrige øyne. Våre tanker og medfølelse går i disse dager til Ragnhild, barn, svigerbarn og barnebarn som har mistet en god ektemann, far, svigerfar og bestefar.

Vi lyser fred over Olav Skei sitt minne.

Anne Marit Igelsrud
Organisasjonssjef Nord-Trøndelag Bondelag