I Hurdal-plattformen som Ap og Sp la fram i dag, heter det at regjeringa vil legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

-  Å heve bondens inntekt er det vi trenger for å opprettholde framtidstroa i landbruket. Regjeringa viser at de har inntektsambisjoner for landbruket, en helt ny retning stakes ut for norsk matproduksjon, sier en glad fylkesleder Kari Åker.

-  Det avgjørende nå er å følge opp det nye inntektsmålet i de kommende jordbruksoppgjørene. Og det haster, vi forventer at arbeidet med planen starter raskt og at opptrappingen begynner allerede til våren, sier Åker.

 

Steg i ny retning

I plattformen vil regjeringen styrke investeringsmidlene til landbruket, og etablere en investeringsordning som skal starte allerede i 2022.

Bondelag har over tid etterlyst en investeringspakke for små og mellomstore og den foreslått pakken vil gi bruk i distriktene det nødvendige løftet for å ta omstillingen. Inntekten må opp, men bidrag til omstilling er viktig! Det er derfor svært bra at regjeringa er konkrete på at dette skal komme allerede i revidert statsbudsjett for 2022, mener Åker.

 

Regjeringen vil også legge fram en opptrappingsplan for trygg mat på norske ressurser og setter et mål for norsk selvforsyning på 50 prosent. I tillegg foreslås det grep for å sikre et mangfold av gårder.

-  Dette er i tråd med Bondelagets mål for å utvikle landbruket og sørge for inntekt til bonden, sier Kari Åker, som samtidig er tydelig på at vi nå må komme raskt i gang med arbeidet for å øke inntektene.

-  Den nye Hurdal-plattformen legger et godt grunnlag for samarbeide med den nye regjeringen, en jobb vi nå må ta fatt på i fellesskap for å fortsatt sikre landbruk over hele landet, der ressursene ligger, avslutter Åker.