Den landbrukspolitikken hun legger opp til kan gi nedlegging av husdyrproduksjon i distriktene. Husdyrproduksjonen kan bli flyttet til den beste jorda i sentrale strøk, og det vil bli svært store bruk. Dette vil gi mye transport av gras og gjødsel langs offentlig vei. Som igjen vil gi stor trafikkbelastning, samtidig som det vil gi mindre mat da arealene i distriktene kan gå ut av drift.

Over 30 bønder har meldt at de vil  møtes på Felleskjøpet på Klett for å diskutere årets tilbud i jordbruksforhandlingene.

Bønder treffes ofte på Felleskjøpene rundt omkring i fylkene til skjemt og alvor. Men de møtes kanskje ikke så ofte som før. Mange gårder har blitt såpass store at bøndene har nok å henge fingrene i på gården. Og en del har arbeid utenfor gården, som gjør hverdagen ekstra travel. Men i dag har bøndene bestemt at de vil innom Felleskjøpet for en real jordbruksprat, få sjekket at traktoren er i orden og sørge for etterbestillinger til åker, eng og husdyr. Landbruksproduksjonen vil jo ikke forsvinne over natta. Sådd er sådd, og vi satser på store, fine og gode avlinger også i år.