Økouka har vært en årlig aktivitetsuke siden 2011 og hensikten er å inspirere folk til å ta i bruk mer økologiske produkt og spre kunnskap om økologisk produksjon generelt og i Trøndelag spesielt. .
Økouka har allerede tjuvstartet med noen arrangement tidlig i september siden det er tid for matauk og mange helger egner seg for utearrangement. Åpningsarrangementet er på Vold gård i Trondheim 29. september. Under Økouka foregår det arrangement fordelt på mange steder i Trøndelag, fra Magerøya i sørvest til Jøa i nord. Det arrangeres matkurs, bakekurs, gourmetkvelder, høsttakkefester, bokkaféer, kokkekurs for amatørkokker, ost og vinkveld, åpen dag, åpen gård, inspirasjonsvandring i grønnsakshager og flere fagseminar.  Fullstendig program finner du i lenkene under.

https://www.okouka.no/kalender/

https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Landbruk-og-mat/Okologisk-landbruk/okologisk-aktivitetsuke---okouka-2018/

 

Vi søker kandidater til Årets Økobonde 2018 i Trøndelag
Økoprisen skal gå til en person som er god på økologisk produksjon, har god agronomisk drift, har gode økonomiske resultat og er et godt forbilde. Og ved husdyrproduksjon kan vise til god dyrevelferd.

Alle kan nominere og nominasjonsfrist er 7. oktober 2018. Forslag til kandidat sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen på e-post: fmtlpost@fylkesmannen.no

Prisen vil bli delt ut under kommunesamling på Stjørdal 14. november.