På møtet med SV deltok også kommunepolitikerne fra Trondheim varaordfører Knut Fagerbakke og Ottar Michelsen. Tema for møtet var blant annet en orientering fra prosjektleder Øyvind M Jakobsen om prosjekt Grønn Forskning, jordvern i Trondheim og Sør-Trøndelag og årets jordbruksforhandlinger.

Som innledning til debatt om årets jordbruksforhandlnger, beskrev styremedlem Eli Birgitte Singstad sin arbeidshverdan som ung, kvinnelig bonde og de utfordringer hun sto over på kort og lang sikt.

Etter møtet delte Eli Birgitte Singstad ut Bondevennpris og t-skjorter til Snorre Valen og Aud Herbjørg Kvalvik.