Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen.- Besetningen hvor det er mistanke om LA-MRSA, er pålagt restriksjoner av Mattilsynet. Det betyr at det ikke kan tas dyr inn i besetningen eller leveres dyr ut i fra dyreholdet. Endelig prøvesvar forventes i løpet av uka, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet.

Også seks svinebesetninger som har hatt kontakt med besetningen, er pålagt restriksjoner. Det blir tatt ut prøver i disse besetningene.

Det er snart ett år siden forrige gang LA-MRSA ble påvist i Nord-Trøndelag. Til sammen 13 svinebønder ble rammet, og de har vært gjennom sanering for å bli kvitt smitten.

Organisasjonssjef Anne Marit Igelsrud i Nord-Trøndelag Bondelag deltok mandag i et møte med Mattilsynet, og er oppdatert om situasjonen.

- Som fagorganisasjon ønsker vi å bistå våre medlemmer, og bønder som er rammet kan ta kontakt med oss, sier Igelsrud.

  • Kontaktperson: Anne Marit Igelsrud, mob. 905 53855 eller e-post anne.marit.igelsrud@bondelaget.no

Fakta om LA-MRSA

MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Stafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. Det finnes flere ulike varianter, den som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.

Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Bakterien gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men for mennesker som allerede har svekket helse kan bakterien gi alvorlige infeksjoner. Det er derfor viktig å holde forekomsten hos husdyr og i befolkningen så lav som mulig, og å unngå at bakterien etablerer seg i helseinstitusjoner. (Kilde: Mattilsynet)