Her er Anna N Rathe sin tale:

Ordstyrer, årsmøte,
Kjære Statsråd, takk for sist.
Kjære gode kollega.

Sia vi sist møttes t debatt, har vi hatt en del vanskelige og negative saka i norsk landbruk. Senest på forsida av Nationen i dag. Vi får sjå bilda og video, i media og på internett, av dyr som er syk, dyr som er skada, dyr som ikke har fått det stellet og den oppfølginga dem ska få.  Sånne saka ska vi ikke ha! Vi ska ikke ha EN ENESTE sånnen sak.

For vi har for mange dyrevelferdssaka og dyretragedier i norsk landbruk. Det må vi vær ærlig å si.
Vi har for vane å slå oss på brystet med verdens beste dyrevelferd. D e mulig d, men den e ikke bra nok!

Vi skal ikke ha sånne bilda som dæm vi har sett fra norske husdyrprodusenter det siste året. Fordi det skal ikke skje. Vi e på etterskudd. Men vi ska vær i forkant! Null dyretragedia ska vi ha. Null saka der dyr i vår matproduksjon utsettes for forhold dem ikke ska lev under. Det går ikke an det, si nånn, med null. Joda, det gjør det.

Og vi ska selvfølgelig ha regla og veterinæra og Mattilsyn og tilsynskampanja og dyrevelferdsprogram.
Og alt det der e bra. Men d e ikke bra nok!  For vi har alle sammen et ansvar. D her gjeld ikke De andre. D her gjeld oss. Hver enkelt av oss har et ansvar. Et ansvar og ei plikt t å bry sæ, t å hjælp kvarainner, t å si fra, t å lægg sæ borti.

For når æ har en kalv som har diare, og som tydelig e litt tufs fordi den har hatt diare i nånn daga men æ har ikke gjort nå fordi d kom sikkert nå i veia. Eller en grisunge e tufs og åpenbart ikke kjæm t å kunna ta igjen kullsøskenan sin. Da e d faktisk viktig, at nånn si: Du, den der kalven me diare, ska vi sjå litt på den eller? Den grisungen her, den bli aldri nå bra, d e vel best å la den slipp. De her små tingan, d e dæm som gjør en forskjell. Og d e dæm som kan utgjør en forskjell på veien mot tragiske ting. For hvis vi tænke oss om, så kjenne vi alle symptoman på at ting ikke e som d ska.

D handle om å hjælp kvarainner. D handle ikke om å vokt over eller klag på eller sladre. D handle om å bry sæ. D handle om å lægg sæ borti, t d bedre for oss alle sammen.

D må bli en kultur i norsk landbruk, der vi tar felles ansvar. En kultur der dyra i vår varetekt ska ha det bra. Ikke bare bra nok. En kultur for at vi hjælpe kvarainner ikke bare t verdens beste dyrevelferd. Men t GOD dyrevelferd.

Og hvis vi sjer, at d ligg en død kalv åpent på en gårdsplass. Så ska vi spør om vi ska hjælp t me å dækk over den kalven t kadaverbilen kjæm. Også ska vi bli ståan å prat litt. Vi trøng itj å snakk om vanskelige ting. Bare ta en prat. Vær der litt. Minn kvarainner på at vi e flere.

D handle om å vårra en kollega. Et medmenneske. En dyrevenn. D handle om at vi all sammen bryr oss.

Vi i Sør-Trøndelag Bondelag fremme i dag et forslag om at Norges Bondelag lanserer en Nullvisjon for dyrevelferd i norsk landbruk.   Vi MÅ lægg oss borti.      Takk!

 

Skriftlig innspill til styret i Norges Bondelag

Anna N Rathe, Sør-Trøndelag Bondelag

Forslag til tiltak:

Nullvisjon for dyrevelferd

Sør-Trøndelag Bondelag forventer at styret i Norges Bondelag tar kraftige grep om dyrevelferden i norsk husdyrproduksjon, og lanserer en Nullvisjon for dyrevelferd i norsk landbruk.