Her er hele uttalelsen til fylkesleder Lars Morten Rosmo:

- Regjeringa sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger vil gi deg mindre sunn og kortreist mat fra norske jorder. I ei tid der klimaendringer, matvaresikkerhet og behovet for sunn mat krever økt norsk matproduksjon, fører regjeringa en politikk som vil gi mindre norsk matproduksjon.

Vi har gode forutsetninger for å produsere mat i Norge.  Vi har ei næringsrik og god matjord, nok vatn og dyktige bønder.  Politikken avgjør om det skal være mulig å utnytte de gode naturressursene vi har på en bærekraftig måte.  Det må lønne seg for bonden å pløye, så og høste på de store og effektive jordene, men også på de små, frodige og bratte jordene.

Med et kritisk lavt tilbud foreslår regjeringa å øke inntektsforskjellen mellom landbruket og andre næringer.  Med dette tilbudet velger regjeringa å overser utfordringene med endra klima og Stortinget sin klare målsetting om økt matproduksjon. 

Jeg vil råde Norges Bondelag til å sondere forhandlingsviljen hos regjeringa.  Uten betydelig vilje til å gi i forhandlingene kommer vi heller ikke i år fram til en avtale.  Norske bønder står klar til å produsere mat i ditt nabolag i en verden som trenger mer mat.  Regjeringa er hinderet vi må overvinne for å utvikle en matproduksjon for framtida -

 

Lars Morten Rosmo

Leder Sør-Trøndelag Bondelag