Videre sier han at det vil være umulig å produsere norsk kvalitetsmat i framtida om ikke bonden får kraftig forbedra inntektsmuligheter.  Stortinget har vedtatt å øke norsk matproduksjon med 20%.  Uten et betydelig løft ved neste års jordbruksoppgjør må norske forbrukere nøye seg med å spise ord i framtida.  Det kan bli en mager kost.

I Trøndelag har vi alle muligheter til å produsere god og trygg kvalitetsmat til hverdag og fest, lokal mat, økologisk mat og matspesialiteter av alle slag.  Vi ønsker å fylle «Bondens marked» og matbutikkene rundt om i fylket med god smak og gode opplevelser for folk flest.  Men da trenger vi politikere som vil det samme.  Det er norsk matkultur og folks trivsel og helse som står på spill, avslutter Rosmo i sin kommentar

Fra pressemelding fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) :

Melkeproduksjon som er den viktigste driftsformen i trøndersk landbruk, hadde kr 225 300 i vederlag til arbeid og egenkapital pr. årsverk i 2011. Dette var en økning på kr 5200 fra 2010.

Bruk med gris/korn hadde kr 318 100 pr. årsverk i vederlag til arbeid og egenkapital i 2011, en økning på kr 61 200 fra 2010. Økningen skyldes bedre priser på kjøtt samt noe høyere korninntekter.

Bruk med ammeku oppnådde kr 245 900 pr. årsverk i vederlag til arbeid og egenkapital i 2011, en økning på kr 34 600 fra 2010. Økningen skyldes i hovedsak høyere utbetalinger av tilskudd, og ingen kostnadsøkning.

Spesialisert kornproduksjon og sauehold hadde negativ utvikling i 2011. For kornproduksjon var hovedårsaken kostnadsøkning både i variable og faste kostnader. Spesialisert kornproduksjon hadde kr 158 900 pr. årsverk i vederlag til arbeid og egenkapital, en nedgang på kr 2 600 fra 2010. Saueholdhadde kr 200 300 pr. årsverk i vederlag til arbeid og egenkapital, en nedgang på kr 17 600. Årsaken tilnedgangen i saueholdet er at produksjonsinntektene har gått litt ned, og de variable og faste kostnadene har økt fra 2010 til 2011.

De årlige regnskapsundersøkelsene som gjennomføres av NILF omfatter 857 gårdsbruk, herav 128 i Trøndelag.

For mer informasjon:  www.nilf.no