Årsmøtet i Norges Bondelag samler 300 utsendinger, ansatte og gjester fra hele landet.

Lars Petter Bartnes sa i sin tale at landbruket skal bidra i framtidas verdiskaping og velferd i Norge.

- Framtida verdier skapes med grunnlag i jorda. Norge trenger grønn verdiskaping og Norge trenger bonden, sa Bartnes.

Oppdateres med egen artikkel fra leders tale.

Deler av delegasjonen fra Nord-Trøndelag, fra venstre: Karin Søraunet, Lorns Olav Aunsmo, Audhild Slapgård, Trond Hodne, Svenn Ove Fosseng, Hege Lindstrøm og  Irma Øfsti.