På møtet i Trondheim 16. februar ble NLR Trøndelag SA etablert etter at omorganiseringsprosessen har pågått i snart to år. Arild Melås er valgt til styreleder i NLR Trøndelag SA som vil dekke omtrent 75% av medlemsmassen i NLR i Trøndelag. Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag var representert på møtet og bondelagene i Nord- og Sør-Trøndelag var tilstede som gjester.