Hos forsikringsselskapet får man råd om hva en bør gjøre videre, hjelp til å bestille takstmann hvis det er behov for det, og informasjon om hvordan prosessen blir videre med skadeoppgjøret.

Det er også viktig at en gjør det som er mulig for å begrense skadene, men tenk sikkerhet. Din egen sikkerhet kommer alltid først, siker Eklo.

Følg med på værmeldingene og forebygg skader

Hvis det meldes storm, så er det viktig å sikre løse gjenstander slik at de ikke kan fly av gårde og bli ødelagt eller ødelegge andre ting. Løse gjenstander som blir tatt av vinden kan også være svært farlig for dyr og mennesker. Husk også å få bil, traktor og andre kjøretøy i sikkerhet sånn at de ikke blir truffet av trær, grener eller løse gjenstander.

Takplater som blåser av driftsbygning eller hus, skal en være svært forsiktig med å håndtere. Disse kan være svært farlig med skarpe kanter og får stor kraft i vinden.

Sjekk bygningene for skader eller svakheter og utbedre disse slik at vinden ikke for gjort mer skade enn nødvendig.

Kontakt Gjensidige