Det er ei tid for alt, og det nå tid for å si takk til en betydningsfull mann for Sør-Trøndelag Bondelag. Gjennom snart 20 år har Jon Gisle Vikan stått på for bøndene og bondelaget i Sør-Trøndelag. Både sent og tidlig og i mange saker. Fire fylkesledere har han jobbet tett sammen med, og disse hadde hver sin hilsen under takke-seremonien på årets fylkesårsmøte.

Her har Jon Husdal inntatt org.sjef-stolen under vårt "hemmelighetskremmeri" før årsmøtet:-)

Jon Husdal fra Åfjord var fylkeslederen som var med og ansatte Jon Gisle. - Jon Gisle er stad, egen og har vilje til fremdrift tidlig som seint, sier han. Spesielt før, under og etter de årlige jordbruksforhandlingene. Diskusjoner, ja det hadde vi, men vi fant alltid løsninger på utfordringene. Husdal nevner at starten på 2000 ble en støpeskje for nybrottsarbeid med rovdyrforvaltning inn i framtida. Her gjorde Jon Gisle en fremragende innsats. Bondens Marked og småskalaproduksjon i landbruket har også vært drevet fram med stø hånd av Jon Gisle. Den digitale tidsalder har tatt kvantesprang siden Jon Gisle begynte som organisasjonssjef. Jon Husdal minnes tiden med overhead og lysark.

Neste fylkesleder i rekken, Eilif Peder Folstad fra Støren, har også gode ord til den avtroppende organisasjonssjefen. Han sendte denne hilsen fra ferieturen tidligere i vinter:

Hei Jon Gisle!

Jeg forstår at du har bestemt deg for å legge «boksehanskene» og jordbruksforhandlingene på hylla, etter lojalt å ha «gått i mange kriger», stått på barrikadene og gjort en formidabel jobb for sør-trøndersk landbruk i mange, mange år. Med ditt engasjement, stå-på-vilje og enorme arbeidskapasitet har du iallefall timene dine i Bondelagets og landbrukets tjeneste, og gjort deg fortjent til stor takk, heder og ære! 

I årenes løp vet jeg det er mang en rådvill bonde som har søkt din hjelp og fått dine råd, og nyttiggjort seg din brede og store kompetanse! Ved en sådan anledning er jeg sikker på at mange bønder, «kvardagsbønder», som ønsker å si deg «tusen takk !» for all hjelp, og kanskje også for trøst i en for mange tøff og trasig kvardag....

Kanskje ser du nå frem til ikke å være «måneskinnsbonde» lenger, som du brukte å kalle deg selv, men nå få mulighet til å gjøre våronna og skurtreskinga i dagslys? Kanskje blir det nå også tid til å gjøre alvor av planene vi hadde om å lage en landbrukskalender med litt «dristige» bilder? Så vidt jeg husker skulle du sitte netto på skurtreskeren på bildet for august måned ? 

Sau som ble tatt av rovdyr i utmark var også et stort problem i min tid som fylkesleder. Problemet var bl.a. å finne drept sau, og få lokalisert sau som sto i uveisomt terreng. Den gangen var droner et helt ukjent hjelpemiddel til praktisk nytte. Som tidligere fallskjermjeger var du ikke lettskremt eller redd for de store høyder, og du var over gjennomsnittet kreativ med løsninger på et problem når styret sto fast. Det er vel ikke tidligere kjent for offentligheten, men jeg husker du lanserte et forslag for styret om å utvikle en hang-glider med påhengsmotor, for å finne igjen og få lokalisert sau...med deg selv som testpilot!

I min tid som fylkesleder var nok turen i 2005 ifra Stjørdal til Genève i Sveits høydepunktet. Da vi etter årsmøtet i Norges Bondelag faktisk gikk ifra Hell og til WTO-hovedkvarteret i Genève for å protestere mot forslag om toll-lettelser i WTO-forhandlingene! Vi var flere som gikk våre etapper i både Norge og Sveits, og hadde vel mer enn nok med det. Men det var tydeligvis ikke en stor nok utfordring for organisasjonssjefen i Sør-Trøndelag Bondelag. Du meldte deg i tillegg frivillig til å gå igjennom Tyskland på rulleski!! 

Vi var ikke bestandig enige i alle saker og i alle sammenhenger, men det er når meninger brytes at man får de gode beslutningene, og får utvikling og ting til å skje! Du var en viktig bidragsyter til at Sør-Trøndelag Bondelag markerte seg både regionalt og nasjonalt med selvstendige standpunkt i flere saker. Og jeg er enormt takknemlig for den lojalitet og back-up du gav både styret og meg da det stormet som mest !  Jeg vil få takke for samarbeidet, de gode samtalene og den hjelp du gav en «skårunge» med bratt lærekurve!

Jeg skal ikke ønske deg lykke til i en rolig pensjonisttilværelse. For jeg tror ikke du vil slite ut stressless-stolen, for å si det slik.... Jeg vil heller ønske deg lykke til som Bosman-spiller på utgående kontrakt: Nå gjør du som du vil!

Lars Morten Rosmo er den tredje i rekken av fylkesledere som har samarbeidet med Jon Gisle Vikan. Arealsaker og jordvern har vært blant de viktigste sakene i de åtte årene han satt som fylkesleder. E6-utbygging, Rv 714, Trondheim og Grønn strek. Ørland Kampflybase har Jon Gisle brukt mye tid og ressurser på. Aksjoner og kampanjer har det også vært mange av disse årene. Rosmo har vært fylkesleder i den perioden det har vært flest brudd i jordbruksforhandlingene, og Jon Gisle har vært en stødig aksjonsgeneral gjennom flere blokader. Klettkrysset og kødannelse helt ned til Trondheim sentrum har han også på sin merittliste. Men historien som er gjenfortalt flest ganger er da Jon Gisle måtte låne en større lift for å nå opp til Olav Tryggvason.

Tre studieturer har Jon Gisle også gått i bresjen for: Sveits, England og Tyskland.

 

Klettkrysset en mai-dag i 2014.

Sør-Trøndelag Bondelags første kvinnelige fylkesleder har også Jon Gisle fått med seg. Kari Åker fra Rissa er den fjerde fylkeslederen Jon Gisle har fått bryne seg på. De to siste årene har organisasjonsprosessen i forbindelse med at Trøndelag ble samlet til ett fylke tatt mye av tida. Her har Jon Gisle vært en ressurs med sin organisasjonskunnskap og evne til å se muligheter og konsekvenser. Her har han vært nødt til å senke farten betraktelig slik at alle henger med.

Landbruksrådet i Midt-Norge, Grønn Forskning, og mange andre prosjekter har nytt godt av Jon Gisles enorme kunnskap og kreativitet. Fylkesstyret, medlemmer og ansatte vil takke deg for samarbeidet og muligheten vi har hatt til å hente kunnskap og råd hos deg. Du kan ikke stenge av telefonen, Jon Gisle, det blir fortsatt behov for å få den lange eller korte versjonen av en sak eller hendelse.

Jon Gisle har også hatt et stort engasjement og hjerte for prosjektet Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag har i Malawi sammen med Utviklingsfondet. Her kan du gi et bidrag hvis du ønsker det.

Tusen takk for innsatsen for Norges Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag. Du blir ingen sjuende far i huset, for nå blir det full fart i heimen, åkeren, snekkeringa, hyttene, seilbåten, rådgivingstjenesta du har starta, Agrisjå ...

Lykke til i pensjonisttilværelsen!

Jon Gisle og Frank Røym, gårdsbesøk på Linesøya.

Fra turen til Tyskland i 2014