Fylkesleder Lars Morten Rosmo har i dag følgende reaksjon på regjeringen tilbud i årets jordbruksforhandlinger:

Landbruket har i sitt krav prioritert å sikre de mindre og mellomstore brukene et inntektsgrunnlag slik at vi kan produsere mat over hele landet.  Staten har i sitt tilbud valgt å prioritere de store brukene.  Det kan bli krevende å enes politisk i årets jordbruksoppgjør.  Økonomisk er tilbudet godt nok til at det med rimelig forhandlingsvilje fra staten skal være mulig å komme fram til en avtale.  Men vi kan ikke fortsette å skvise alle de små brukene økonomisk slik at mye av den gode matjorda i landet blir lagt brakk.  For å kunne øke norsk matproduksjon må alle bruksstørrelser produsere mat.

Skal dette ende opp i en avtale må landbruket sikres inntektsvekst på linje med samfunnet forøvrig og alle bruksstørrelser må få del i en slik inntektsutvikling.