Statens Vegvesen er i ferd med å planlegge ny E6 fra Hage bru til Skjerdingstad i Melhus. Dette er et stort vegprosjekt med betydelige negative konsekvenser for landbruket. Flere hundre dekar med god matjord bygges ned, gårdstun må rives og mange får en støyende firefelts motorvei vei helt inn til sine boliger. Det er svært viktig at alle berørte grunneiere organiserer seg og er bevisst på hvordan de må forholde seg til at nyveien kommer. Målet med møtet er å informere berørte grunneiere samt starte prosessen med organisering.

Program:

Møteleder, leder i Melhus Bondelag Anders Egge. Møtested: http://www.fremogard.no/

Se Fremo Gård sin hjemmeside for stedsbeskrivelse, samt http://kart.gulesider.no/route/Ttrondheim%20torg/Fremovegen++425++7234+Ler

Kl 19.30 – kl 19.40 Velkommen v/ møteleder Anders Eggen

Kl 19.40 – kl 20.10 Grunneierrettigheter og erstatning v/ org sjef Jon Gisle Vikan

Kl 20.10 – kl 21.00 Planlegging, veibygging og erstatningsprosess v/ Statens Vegvesen (Rømyhr/Verkland)

Kl 21.00 – kl 21.30 Kaffepause

Kl 21.30 – kl 22.00 Om erstatningprosess og advokatbistand v/ advokat Mads Middelfart

Kl 22.00 – kl 22.30 Spørsmål/diskusjon

Målgruppen for møtet er berørte medlemmer og grunneiere langs valgt trace.