Møtet startet med innspillseminar for prosjekt Grønn Forskning, i regi av prosjektleder Øyvind M Jakobsen og leder i styret for prosjektet Lars Morten Rosmo, om prioritering av forskningsmidler innenfor mat og jordbruk.

Innspillseminaret var en anledning til å påvirke prioriteringer av forskningsmidler framover. I februar/mars kommer årets utlysning av forskningsmidler fra de store, nasjonale finansieringskildene for landbruksforskning, JA/FFL. I forkant av dette ønsker de innspill om hvilke forskningstema som bør prioriteres. På møtet var Landbruksdirektoratet til stede og tok imot innspill på vegne av JA/FFL. Til seminaret deltok også Regionale forskningsfond Midt-Norge, forskere, rådgivere og representanter for offentlig sektor.

Etter lunsj var det årsmøte i Midtnorsk samarbeidsråd med følgende program:

Innovasjon og nyskaping i landbruket v/ direktør Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge Sør-Trøndelag

Prosjekt Grønn Forskning, status og veien videre v/ prosjektleder Øyvind M. Jakobsen

Årsmøte MNS:

–Orientering om samordnet opplæring v/ NSN
–Orientering om Bondestevne 2015 v/ NSN
- Årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett
 
Fungerende arbeidsutvalg bestående av leder Lars Morten Rosmo (Bondelagene), Ivar Aae (NLR) og Bjørnar Schei (Samvirket) ble gjenvalgt.