Statens Landbruksforvaltning melder at solgt mengde økte med 40 prosent fra 2011 til 2012. Mens 433 kumelkprodusenter solgte en kvotemengde på 37,9 mill liter i 2012, solgte 293 kumelk­produsenter 27,1 mill liter i 2011. Prisen ved salg av kumelkkvote til staten reduseres fra kr 3,50 per liter til kr 2,50 per liter fra 2013. Dette ble kjent i god tid før fristen for å melde inn kvotesalg i 2012, og har sannsynligvis vært en medvirkende årsak til økt kvotesalg i 2012.

Fra 2012 ble det åpnet for delsalg av melkekvoter. Om lag 10 prosent av selgerne valgte å selge deler av kumelkkvoten. Salgsmengden per selger er i snitt redusert fra 90 000 liter i 2011 til 87 500 liter i 2012. Andelen kvote som selges til staten er økende. I 2012 ble 68 prosent av den totale salgsmengden solgt til staten, mot 55 prosent i 2011. Statistikken for salg viser at det i flere fylker selges mer enn 50 prosent av salgsmengden til staten, og at det er i fylkene Buskerud, Hordaland og Troms det selges mest til staten.

Prisen for kjøp av kumelkkvote fra staten ble redusert fra kr 3,50 til kr 2,50 fra 2012 og har sannsynligvis bidratt til at det har vært vanskeligere for selgerne å ta ut en merpris ved privat kvotesalg