Fylkesleder Borgny Kjølstad Grande på talestolen under årsmøte i Norges bondelag 2018.Marked og markedsbalanse er vel det vi har snakket mest om den siste tida - i tillegg til været da. Vi lever i en verden som mangler mat. I Norge har vi en selvforsyningsgrad på i overkant av 40 %, og vi har et landbruk som ønsker å produsere mer - på norske ressurser. Vi snakker om overproduksjon på flere av husdyrproduksjonene vår - paradoksalt nok.

Uten at vi får solgt det vi produserer, kan vi ikke produsere mer. Så enkelt, men dog så vanskelig. Vi i Nord-Trøndelag Bondelag heier på dere som jobber med markedsadgang, med marked og med markedsregulering. Så må vi levere på dyrevelferd og trygg mat.

Jeg har lyst til å si noen ord om melkeproduksjon. Jeg er glad for det som er oppnådd i jordbruksforhandlingene, på kvote og på 15-30 kyrs brukene. Vi er avhengige av at disse brukene investerer, for å opprettholde dagens nivå på melkeproduksjonen. I Trøndelag er det 800 båsfjøs og mange av dem bør være med i framtida og investere i løsdrift.

Jeg tror at vi er inne i en avgjørende periode for hvordan strukturen på den "siste" delen av melkeproduksjonen, som må fornye seg, skal se ut. Og utfallet her vil ha stor betydning for hvor vi har melkeproduksjon og hvilken melkeproduksjon vi har framover.

I Trøndelag har vi i mange år hatt et voldsomt trykk på investeringsmidlene til Innovasjon Norge. I nord har vi hatt et lavt tilskudd for å gi til flest mulig, og kampen har vært tøff. På møte med Innovasjon Norges på onsdag, signaliserte de at under halvparten av investeringstilskuddet er brukt opp og det er få søknader. Det er nesten stopp på investeringene på melk, spesielt i norddelen av fylket.

Med kvotepriser på opp mot 20 kroner literen og høye kvoteleiepriser, klarer vi ikke å forsvare investeringene og fornyinga stopper opp. Hvis dette er kortvarig, så er ikke dramatikken så stor, men flere år med lite investering vil merkes. Jeg er bekymra. Jeg tror vi er helt avhengig av å ta grep om kvotene.

Trond Reierstad sa i går at melkekvotene er en juvel, og det er jeg enig i. Innenfor rammene må vi tørre å ta debatten, enda tøffere for å ta grep. Slik at man kan investere i melkeproduksjon, at de som vil være i næringa gis muligheter i stedet for at penger rinner ut av landbruket og over til de som slutter.

Nord-Trøndelag Bondelag heier på den aktive bonden, vi heier på grep rundt kvotesalg, kvoteleie og for en melkesektor i hele landet.

Borgny Kjølstad Grande, fylkesleder Nord-Trøndelag Bondelag