Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer medlemsmøte om resultatet av årets jordbruksforhandlinger på Oppdal Turisthotell onsdag 27. mai kl 19.30.

Møteleder er fylkesleder Lars Morten Rosmo.

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes vil orientere om årets jordbruksforhandlinger med vekt på resultatet av forhandlingene.

Det er satt av god tid til spørsmål og debatt.

Møtet er åpent for alle medlemmer.