Daglig leder i Oi Trøndersk mat og Drikke Aslaug Rustad ønsket velkommen til årets matfestival. Hun ga stor ros til de bønder som hadde kommet til Trondheim med matvarer sjøveien både i dag og tidligere tider. Tema for årets festival er historisk mat, der hun blant annet viste til de arkeologiske utgravinger som nå ble utført på torget. Der var det funnet både skjell, dyrebein, soyaolje, en samekniv og annet der som tydet på et stort og mangfoldig matmarked på Trondheim Torg også i tidligere tider.

Landbruksminister Jon Georg Dale viste til den sterke veksten som har skjedd de siste 5 årene innen lokal mat og lokal matforedling. Her har Trøndelag ligget helt i forkant med blant annet landets største og mest mangfoldige matfestival. Det har vært en imponernde utvikling som Dale ønsket en videreutvikling av. Deretter ga han ordet til fiskeriminister Sandberg som hadde overbevist ham om at også fisk er mat.

Fiskeriminster Per Sandberg pekte på den imponerende fiskeproduksjonen som skjer i Trøndelag, med stor betydning for verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten. Trønderne var forgangsfolk innen oppdrett. Potensialet for matproduksjon i havet er på langt nær utnyttet godt nok og i en framtidig matstragegi må dette potensialet i større grad realiseres.

Fylkeslederne Lars Morten Rosmo og Asbjørn Helland deltok også på åpning av matfestivalen. I ventetiden ble det tid til en kort samtale mellom Rosmo og Dale.